Żłobek Abrakadabra
ul. Bora Komorowskiego 56 C,
Warszawa
Żłobek Abrakadabra Filia
ul. Alzacka 16A,
Warszawa

501 610 422

Czynnikiem rozwoju i podstawą wychowania jest aktywność samego dziecka, dlatego nasz system wychowawczo-dydaktyczny uwzględnia jego indywidualne potrzeby. W naszej pracy będziemy elastycznie łączyć różne metody, tak aby jak najlepiej wspierać indywidualny rozwój każdego dziecka. W„Abrakadabra” stosujemy autorski program pracy z dziećmi oparty na sprawdzonych na świecie metodach, między innymi:

Założeniem naszego programu jest optymalny rozwój procesów poznawczych dziecka we wszystkich sferach jego aktywności, rozpoznawanie i wzmacnianie szczególnych uzdolnień dziecka, a także niwelowanie ewentualnych deficytów rozwojowych.

Maluszki w sposób zindywidualizowany, dostosowany do wieku i swoich możliwości poznają otaczający świat.  

Treści programowe odnoszą się do najbliższego otoczenia dziecka, rodziny, obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie, nabywania samodzielności, treningu czystości oraz umiejętności samoobsługi.

 

Program edukacyjny realizowany jest w wielu obszarach
aktywności dziecka i obejmuje:

1/ kształtowanie umiejętności społecznych

- nauka przestrzegania reguł obowiązujących w grupie, zgodnego porozumiewania się i współdziałania z dorosłymi i dziećmi, przewidywania skutków swoich zachowań wobec innych osób;

2/ zajęcia poznawcze

- wprowadzanie nowych pojęć, obserwacja zjawisk, poznawanie związków przyczynowo -skutkowych, wspomaganie rozwoju mowy, nauka prostych wierszy, czytanie bajek;

3/ zajęcia plastyczne

- malowanie, rysowanie, lepienie, ugniatanie, wydzieranie, naklejanie z wykorzystaniem dłoni, stóp, wielu narzędzi i materiałów;

4/ zajęcia konstrukcyjne

- poznawanie różnych materiałów, struktur, faktur, tworzenie z nich kompozycji płaskich i przestrzennych;

5/ zajęcia umuzykalniające

- słuchanie różnych gatunków muzyki, nauka piosenek, wykonywanie prostych tematów rytmicznych, rozpoznawanie dźwięków z otoczenia;

6/ zajęcia rytmiczno-ruchowe

- rozwijanie aktywności ruchowej przy muzyce, granie na prostych instrumentach perkusyjnych, zabawy rytmiczne, uwrażliwianie słuchu, rozwijanie sprawności fizycznej, orientacja w schemacie własnego ciała;